STRATEGIA I KREACJA W MARKETINGU SPOŁECZNYM
O NAS KONTAKT facebook link

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej

„Krzywo weszło – zmień ustawienia" to ogólnopolska kampania społeczna adresowana do młodych ludzi oraz ich rodziców. Jej celem jest promowanie zdrowych postaw życiowych oraz edukowanie na temat zagrożeń związanych z używanie narkotyków i tzw. dopalaczy. Kampania została oparta na grze edukacyjnej, wykorzystującej motyw ustawień smartfona.


Wyzwanie marketingowe

Przekazanie młodym ludziom wiedzy na temat szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych.


Grupa docelowa

Młodzi ludzie w przedziale wiekowym 16-20 lat.


Realizacja

Fabryka Komunikacji Społecznej jest odpowiedzialna za kreację kampanii, produkcję gry, spotów internetowych, strony internetowej oraz emisję kampanii w mediach.

Więcej informacji:

www.krzywoweszlo.pl